A. Formy płatności: 

1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów; 

2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia; 

3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy; 

4. system płatności on-line przelewy24.pl - obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (wchodzi w skład Grupy DialCom24 Sp. z o.o.), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro. 

5. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej. 

6. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.